Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 934

Ali Sarıkoyuncu, Erkan Açıkgöz

Hatıratlarda Milli Mücadelede Simav

15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir´in işgal edilmesiyle başlayan Yunan işgali ve mezalimi Batı Anadolu Bölgesi´nin birçok yerine yayılırken, bu yaşananlara tepki olarak da birçok yerde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmaya başlamıştır. Bu yerlerden birisi de Simav olmuştur. Simav´da 1 Kasım 1919 tarihinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Ancak kısa süre sonra bu cemiyete karşı bir grup ortaya çıkmış, Çerkez Ethem´in Simav´daki çalışmaları neticesinde bu karşıt hareket susturulmuştur. Anadolu´da yayılan Yunan işgali neticesinde Simav da bu işgale uğramıştır. Bu çalışmada Milli Mücadele yıllarında Simav´da yaşanan olaylar hatıratlar üzerinden ele alınmıştır. Milli Mücadele yıllarında yaşayan kişilerin kaleme aldıkları hatıratlar ve bu konu üzerine yazılmış kitaplar bu çalışmanın temel kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada 1 Kasım 1919 tarihinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti´nin kurulmasıyla başlayan ve 5 Eylül 1922 günü Simav´ın Yunan işgalinden tamamen kurtarılmasına kadar geçen süre içinde yaşanan olaylar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kuva-yı Milliye, Müdafaa-i Hukuk, Çerkez Ethem, İbrahim Ethem Bey, Simav, Yunan

DOI Number: 10.9737/hist.2017.555


Simav in National Struggle According to Memoirs

The Greek occupation and its outbreak began on 15 May 1919 with the occupation of İzmir spread to many places of Western Anatolia Region and as a reaction to these residents Mufafaa-i Law Communities started to be established in many places. One of these places was Simav. On 1 November 1919, the Müdafaa-i Law Society was established in Simav. However, soon afterwards a group against this cemiyeci emerged and this opposite movement was silenced as a result of the work of Circassian Ethem in Simav. As a result of the Greek occupation spreading in Anatolia, Simav is also undergoing this occupation. In this study, the events that took place in Simav during the years of National Struggle were considered through memoirs. The remembrances of the people who lived in the National Struggle years and the books written on this subject constitute the main sources of this work. This study will cover the events that took place in the period between the establishment of the Defense of Rights Society on November 1, 1919 and the complete rescue of Simav on 5 September 1922 from the Greek occupation.

Keywords: Kuva-yı Milliye, Müdafaa-i Hukuk, Circassian Ethem, İbrahim Ethem Bey, Simav, Greek

DOI Number: 10.9737/hist.2017.555


48