Yıl:2012   Cilt: 4   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 396

Tauseef Ahmad Parray

Hindistan´da Sömürgeciliğe Karşı Müslüman Tepkisi: Sir Sayyid Ahmad Khan´ın Eğitim Reformları ile Üzerine bir Çalışma

Hindistanlı yazar, eğitim ve reformcu fikir adamı Sir Sayyid Ahmad Khan (1817-1898) müslümanları geri kalmış ve eğitilmeye muhtaç görerek, gerek İngiliz sömürgeciliğine karşı çıkmak gerekse Hindistan müslümanlarının fikri, siyasi ve iktisadi kaderini değiştirmek amacıyla eğitim alanında birçok büyük projeyi hayata geçirmiştir. Sir Sayyid tarafından Hindistan müslümanlarının fikri, içtimai, ahlaki olarak canlandırılarak yenilenmesi amacı ile kurulan reformcu Aligarch Hareketi, 16. Yüzyılda başlayıp 19. ve 20. yüzyıllarda meyvelerini veren ve İslam aleminin yarısından fazlasını kontrolü altına alan Avrupa sömürgeciliğine karşı ortaya çıkan birçok cevaptan biridir. Sir Sayyid eğitim programını uygulamaya koymak amacıyla Aligarh Scientific Society, Aligarh Muhammadan Anglo-Oriental College ve Muhammadan Anglo-Oriental Educational Conference kurumları yanında Tahzib al-Akhlaq ve Aligarh Institute Gazette yayınlarını çıkarmıştır. Bu makale Sir Sayyid´in eğitim reformlarının İngiliz sömürgeciliğine karşı bir cevap olarak ortaya çıkışını Hindistan şartlarını gözönünde bulundurarak incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Hindistan, Sömürgecilik, İslami Modernleşme, Sayyid Ahmad Khan, Aligarch Hareketi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_570


Muslim Responses to Imperialism in India: A Study of the Educational Reforms of Sir Sayyid Ahmad Khan

Perceiving Muslims as backward and in need of education, Indian Islamic modernist writer, educational activist and reformer Sir Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), undertook various major projects in the field of education, both as a response to British Imperialism and to change the intellectual, political and economic destiny of Muslims in India. The progressive spirit of the Aligarh movement founded by Sir Sayyid for the intellectual revival and socio-moral renewal and rejuvenation of Indian Muslims was one of the responses, among others, of Muslims to European Imperialism, which began in the 16th century but came to fruitition in the 19th and 20th centuries, and brought more than half of the Muslim world under its control. In order to put his education program into practice Sir Sayyid established the Aligarh Scientific Society, the Muhammadan Anglo-Oriental College at Aligarh, and the Muhammadan Anglo-Oriental Educational Conference as well as the Tahzib al- Akhlaq journal and Aligarh Institute Gazette. This article presents these educational reforms of Sir Sayyid as a response to the British Imperialism in the context of Indian Subcontinent.

Keywords: India, Imperialism, Islamic Modernism, Sayyid Ahmad Khan, Aligarh Movement

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_570


67