Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2061

Onuralp Doğan Çakır ORCID Icon

History of the Turkish-Belarusian Relations and the Russian Factor

Turkey and Belarus have no common border, no common history, culture, or ideology; their understanding of state structure, economy and security differs a lot. However, it does not mean that the relations between these two countries are not important. Actually, they have enormous potential in terms of trade, as a result of their geographical locations. In this essay, we will examine the spheres of cooperation for Turkey and Belarus, the process of evaluation of the relations of these countries, which have achieved to develop their own partnership, regardless of absence of deep ties by cultural and historical means. The two countries are compared with each other in different aspects. Their short history of bilateral relations, official visits and cultural contacts are examined too.

Anahtar Kelimeler: Turkey, Belarus, Economic Relations, Political Relations

DOI Number:10.9737/hist.2021.1014


Türkiye- Belarus İlişkileri Tarihi ve Rusya Faktörü

Türkiye ve Belarus´un ortak bir sınırı, ortak tarihi, kültürü veya ideolojisi bulunmamaktadır; ayrıca iki ülkenin devlet yapıları, ekonomi ve güvenlik anlayışları birbirinden çok farklıdır. Ancak bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli olmadığı anlamına gelmemektedir. Aslında Türkiye ve Belarus coğrafi konumlarının bir sonucu olarak ticaret açısından muazzam bir potansiyele sahiplerdir. Bu yazıda iki taraflı işbirliği alanları, birbiriyle kültürel ve tarihsel açıdan derin bağlara sahip olmamalarına rağmen kendine has ortaklıklarını geliştirmeyi başaran bu ülkelerin ikili ilişkileri incelenmiştir. İki ülke arasında farklı alanlarda karşılaştırılma yoluna gidilmiştir. Ayrıca, ikili ilişkilerin kısa geçmişi, karşılıklı resmi ziyaretler ve kültürel temaslar da incelenmiştir.

Keywords: Türkiye, Belarus, Rusya, Siyaset, Siyasi tarih

DOI Number:10.9737/hist.2021.1014


962