Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 130

Hitit Siyasi Tarihi´nde Seha Nehri Ülkesi ve Önemi

Şeyma Ay

M.Ö. 2. Binyıl Anadolu tarihini anlatan belgeleri incelediğimizde Batı Anadolu kıyılarındaçesitli kent devletleri bulunduğunu görmekteyiz. Buradaki kentlerin olusumuna baktığımızda ise,zengin ve güçlü bir kisi, bulunduğu kentin basına yönetici olarak geçmis, kentin etrafındakitoprakların da hâkimiyeti altında olduğunu ilan ederek "kent devleti" olarak nitelendirdiğimizsiyasi yapılanmayı olusturmustur. Seha Nehri Ülkesi Anadolu´nun batısında yer almaktadır.Hakkındaki bilgilere ilk bilgilere II. Tuthalya´nın Batı Anadolu bölgesine yaptığı seferini anlatan belgelerinden ulastığımız Seha Nehri Ülkesi, Gediz Nehri bölgesine lokalize edilmektedir. ArzawaÜlkeleri içinde yer alan Seha Nehri Ülkesi Hitit Devleti´ne karsı ikiyüzlü bir politika izlemistir.

Anahtar Kelimeler: Hitit, Seha Nehri, Arzawa.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_116


Seha River Land and its Importance the in Hittite Political History

When we examine the documents that give information about Western Anatolia we see thaton the shores of the Western Anatolia there used to be various city-states. As wee look at the process of these states, a rich and powerful man appears as a manager, and surrounds a land underdominion.. The first information that we get about Seha River Land comes from Tuthalya II. voyage to the Western Anatolia. Seha River Land is located in Western Anatolia at the Gediz River region. As being a state at the Land of Arzawa, Seha River Land had a variable policy against Hittite Empire.

Keywords: Hitit, Seha Nehri, Arzawa.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_116


164