Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1679

Sinan Yüksel

II. Ekaterina'nın Kırım Seyahati (1787)

Kırım´ın 1783´te Ruslar tarafından ilhakı sonrasında II. Ekaterina, Potemkin´e Kırım´ın Rusya topraklarıyla bir an önce bütünleştirilmesi ve bölgenin Ruslaştırılması emrini verdi. Bunun üzerine Potemkin Kırım´da çok önemli çalışmalar yaptı. II. Ekaterina bu çalışmaları yakından görmek için 1787´de Kırım´a bir gezi düzenledi. Bu gezi sadece Kırım´daki çalışmaları yakından görmekle sınırlı değildi. II. Ekaterina bu geziyle aslında Osmanlı Devleti´ne gözdağı vermek niyetindeydi. Bu amaçla gezisine, Avusturya İmparatoru II. Joseph´i ve Fransa, İngiltere ile Avusturya´nın elçilerini de davet eden II.Ekaterina, Kırım´da yeni oluşturulan limanlarda inşa edilen filoyu ve Potemkin´in kendi ziyareti için topladığı orduyu denetledi. II. Ekaterina´nın Kırım seyahatine II. Joseph´in de katılması Osmanlı Devleti´ni oldukça rahatsız etti. Bu Geziyi kendisine bir gözdağı olarak algılayan Osmanlı Devleti Ruslara savaş açtı.

Anahtar Kelimeler: II. Ekaterina, Kırım, Osmanlı Devleti, Rusya, G. A. Potemkin

DOI Number: 10.9737/hist.2020.880


II. Ekaterina's Crimean Travel (1787)

The annexation of the Crimea in 1783 by the Russians II. Ekaterina, ordered Potemkin Crimea´s Russian territory to unify and become Russian. Potemkin did some important work in Crimea. II. Ekaterina wished to see this work closely and in 1787 orginazed a trip to Crimea. This trip was not only limited to see the work up closely. II Ekaterina had infact the intention to intimidate the Ottoman State. For this purpose, II. Ekaterina invited Austria´s II. Emperor Joseph and France, United Kingdom and Austria also got invited, the newly created port fleet in the Crimea and the army gathered for their visit of Potemkin were inspected. II. Ekaterina's trip to the Crimea II. The joining of Joseph also disturbed the Ottoman State. This trip as a threat to itself, the Ottoman State declared war to the Russians.

Keywords: II. Ekaterina, Crimea, Ottoman State, Russia, G. A. Potemkin

DOI Number: 10.9737/hist.2020.880


576