Yıl:2016   Cilt: 8   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 712

İlhanlı Hükümdarı Gazan Han´ın Suriye Seferlerinde Ermeniler

Ahmet SAĞLAM

Bu makale İlhanlı hükümdarı Gazan Han´ın 1299, 1301 ve 1303 yıllarında Suriye´ye düzenledigi seferlere katılan Çukurova bölgesindeki Ermeni kıralı ve askerlerinin faaliyetlerini inceleyerek, bu seferlerde faal görev alan Ermeni güçlerinin İlhanlılarla birlikte bölgeyi yakıp yıktıklarını tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gazan, Ermeniler, Suriye, istilalar

DOI Number: 10.9737/hist.2016118187


Armenians in the Ilkhanid Ruler Ghazan Khan's Syria Campaigns

This article examines the role of Cilicia Armenian King and his soldiers in the 1299, 1301, and 1303 Syria campaigns of Ilkhanid ruler Ghazan Khan (r.1295-1304) and presents that these campaigns created an opportunity for the Cilician king to plunder Syria with the Ilkhanids.

Keywords: Ghazan, Armenians, Syria, invasions

DOI Number: 10.9737/hist.2016118187


288