Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 469

Melike Sarıkçıoğlu

İran´da Nasereddin Şah ve Muzaffereddin Şah Dönemi´nde(1848-1907) İngiltere Rusya ve Fransa´ya Verilen İmtiyazlar

Bu makale Kaçar Hanedanlığı döneminde devletin gelirlerini artırmak amacıyla Nasereddin Şah ve Muzaffereddin Şah tarafından yabancı devletlere verilen ticari imtiyazları incelenmektedir. Beklenenin aksine, devlet ekonomisini düzene sokmak amacı ile Rusya, İngiltere ve Fransa´ya verilen imtiyazlar İran´ın hem ekonomik olarak dış güçlerin kontrolüne girmesine sebep olmuş ve Kaçar Hanedanlığı´nın sonunu hazırlamıştır.

Anahtar Kelimeler: İran, Kaçar Hanedanlığı, İngiltere, Rusya, Fransa, İmtiyazlar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_716


Iranian Concessions Granted to England, Russia and France During the Rules of Nasereddin Shah and Muzaffereddin Shah (1848-1907)

IN IRAN IN THE ERA OF NASEREDDİN SHAH AND MUZAFFEREDDİNSHAH (1848-1907) PRIVILEGES GRANTED TO ENGLAND-RUSSIA AND FRANCE In the era of Kaçar Dynasty in Iran, economy started to deteriorate due to various reasons. Hence, in the era of Nasereddin Shah (1848-1896) and Muzaffereddin Shah (1896-1907), various privileges were granted to Russia, England and France. In the present article, what the privileges granted to foreign states were, what the negative and positive outcomes of these privileges for Iran were are analyzed. Moreover, it should be noted that the currencies mentioned in the article are different such as Lira, Pound, Frank, Tümen and Manat. This is because the currencies were directly taken from the source documents. Key Words: Iran, England, Russia, privileges This article examines the trade concessions granted to foreign powers by the Nasereddin Shah and Muzaffereddin Shah of the Qajar Dynasty of Iran. As opposed to the expectations to fix the Iranian economy, the concessions given to Russia, Britain, and France brought the Iranian economy under the control of foreign powers and paved the road for the collapse of the Qajar Dynasty.

Keywords: Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_716

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_716


414