Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 593

İskenderun´da Bulunan ve Ele Geçirilen Eski Eserler

Naim Ürkmez

Bu çalışma İskenderun ve Arsuz´da tesadüfen ortaya çıkan, kaçak kazılar neticesinde veya gümrükte ele geçirilen eserleri belgelere yansıdığı kadarıyla inceleyerek, Osmanlı döneminde arkeolojik kazılara gereken önemin verilememesi nedeniyle birçok eserin kaçak olarak yutdışına çıkarıldığını tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Halep, İskenderun, Arsuz, eski eser, arkeolojik buluntu, İskenderun Kulesi

Doi Number :10.9737/historyS1151


Old Art Pieces Discovered and Seized in Alexandretta

This study examines the archaeological findings of Alexandretta and Rosus, some of which were discovered coincidentally, dug out illegally or seized at customs. The article presents that because the Ottoman Empire did not pay as much attention it should have, many archaeological pieces were illegally taken abroad.

Keywords: Aleppo, Alexandretta, Rosus, archaeological discovery, Alexandretta Tower

Doi Number :10.9737/historyS1151


116