Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1074

Şaduman Halıcı

İstihbarat Raporları Işığında Saruhan Mebusu, Yüzellilik Reşit Bey´in Sürgün Yılları

Bu makalede Çerkes Reşit'in hayatı ele alınacak, sürgün yılları ilk kez açıklığa kavuşturulacaktır. Reşit Bey Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılara sığınmıştır. Bu nedenle 150'lik listeye alınmıştır. Yaşamının büyük bölümünü 1950 yılında ülkeye dönünceye kadar Ortadoğu'da geçirmiştir. Makale, Reşit Bey'in ülkesinden neden ayrıldığına, Atina'da ve Ortadoğu'da Türkiye aleyhine yaptığı çalışmalara Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan istihbarat raporlarını temel alarak yanıt verecektir. Bu sırada Reşit Bey'in çeşitli kişilere gönderdiği mektuplarını da değerlendirecektir.

Anahtar Kelimeler: Musul Kongresi, Taşnaksutyun, MAH (Milli Amale Hizmet), Hilafet, Af Kanunu

DOI Number: 10.9737/hist.2018.596


Exile Years of the Saruhan Deputy Yuzellilik Resit Bey According to the Turkish Intelligence Documents

In this article, the subject matter will be the life of Circassian Resit. His years in exile will be revealed for the first time. Mr Resit took refuge in Greece, therefore, he had been taken into the 150 Persona non-grata. Much of his life was spent in the Middle East until his return to the country in 1950. This article will answer why he departed from his country, the works he did against Turkey in the Middle East and Athens based on the intelligence reports present at the Archives of General Directorate of Police. At the same time, the letters he sent to various people will be evaluated.

Keywords: Mosul Congress, Dashnaktsutyun, MAH (National Intelligence Organization), Caliphate, Amnesty Law

DOI Number: 10.9737/hist.2018.596


857