Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 554

Ö. Kürşad Karacagil

Kazakistan´ın Bağımsızlığının Ayak Sesleri: Almatı Olayları (1986)

Bu makale Kazakistan´da 1986 Aralık ayaklanması ya da "Jeltoksan Olayları" olarak bilinen olayların Türk basınındaki yansımalarını inceleyerek Türk basın organlarının olaylara yaklaşımının sahip oldukları dünya görüşüne paralel olarak farklılık gösterdiğini tespit etmektedir. Sol çizgide yayın yapan Cumhuriyet ve liberal görüşleriyle bilinen Milliyet gazeteleri Kazakistan´da yaşanan olayları daha çok Sovyet gözüyle görerek olayların sorumluluğunu görevden alınan Kazak kökenli Kazakistan Komünist Partisi Sekreteri Konayev ve yakın çevresine yüklemiştir. Buna karşın muhafazakar çizgide yayın yapan Tercüman ve Türkiye gazeteleri olayların çıkış sebebi olarak Sovyet Rusya´nın uyguladığı dinsizleştirme ve asimilasyon politikalarına işaret etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Dinmuhammed Konayev, Jeltoksan Olayları, Türk Basını

Doi Number :10.9737/historyS1168


Footsteps of Kazakhstan´s Independence: Alma-Ata Riots (1986)

This article examines Turkish press coverage of the December 1986 uprising or the so called the Jeltoqsan riots in Kazakhstan and illustrates that Turkish press reflections differed according to the dominant idology of individual newspapers. The left leaning Cumhuriyet and liberal Milliyet newspapers presented the events in line with Soviet authorities and blamed it on Dinmukhamed Kunayev, whose dismissal from the position of First Secretary of the Communist Party of Kazakhstan, sparked the revolt. On the other side, the conservative Tercüman and Türkiye newspapers pointed to Soviet Russia´s anti-religious and assimilation policies as the main culprit of the uprising.

Keywords: Kazakhstan, Dinmukhamed Konayev, Jeltoqsan Riots, Turkish media

Doi Number :10.9737/historyS1168


686