Yıl:2016   Cilt: 8   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 776

Kıbrıs Cumhuriyeti´nde Muhalif Bir Gazete "Cumhuriyet"

Münevver Kata , Ulvi Keser

16 Ağustos 1960 tarihinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk toplumu ile Rumların birlikte yaşama esasına dayanmaktaydı. Kıbrıs Cumhuriyeti´ne kadar adada yayın yapan Kıbrıs Türk gazetelerinin milli bir söylem çerçevesinde mücadele gazeteleri oldukları görülmektedir; ancak Kıbrıs Cumhuriyeti´nin ilan edildiği gün yayın hayatına başlayan Cumhuriyet diğer gazetelerden farklı olarak adadaki yeni oluşumun ve cumhuriyetin en büyük savunucusu olmuştur. Gazetenin başyazarlarından Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet´in Nisan 1962 tarihinde öldürülmesiyle gazetenin yayın hayatı son bulur. Bu inceleme ile Kıbrıs Cumhuriyeti´nde yayın yapan Cumhuriyet gazetesinin yapısı, yayın politikası ve ideolojisi ortaya konulmaya çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Kıbrıs

DOI Number: 10.9737/hist.2016220339


A Dissident Journal in Republic of Cyprus "Cumhuriyet"

Republic of Cyprus established at 16th of August, 1960 has depended upon the correlation of Turkish Cypriot and Greek Cypriot communities. Before its establishment, mass media has been shaped within a nationalist framework and streamed that campaign. Cumhuriyet, having distinguished feature, has supported the new republic, and the renovations. As a result of the death of two major journalists at Cumhuriyet; Muzaffer Gürkan and Ayhan Hikmet, the newspaper ceased its broadcast with this research, the structural and operational settings of Cumhuriyet newspaper will be evaluated, in the Republic of Cyprus.

Keywords: Cyprus Turkish Press, Turkish Press, Republic of Cyprus, Republic, Cyprus

DOI Number: 10.9737/hist.2016220339


412