Yıl:2016   Cilt: 8   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 824

Mehmet Çetin , Recep Kök

Kırım Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti ile Müttefik Devletler Arasındaki Silah Ticareti (1854-1856)

Bu çalışmada Kırım Savaşı´nda Osmanlı Devleti ile İngiltere ve Fransa arasında gerçekleşen silah ticareti incelenerek, silah ve mühimmat ithalatının yine bu ülkelerden alınan dış borçlar ile karşılandığı tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı, Rusya, İngiltere, Fransa, silah ticareti

DOI Number: 10.9737/hist.2017.505


The Arms Trade Between the Ottoman Empire and the Allies during the Crimean War (1854-1856)

This study examines the arms trade between the Ottoman Empire and G. Britain and France during the Crimean War and presents that the weapons and ammunitions imported from G. Britain and France were paid with the borrowed money from these countries.

Keywords: Ottoman Empire, Crimean War, Russia, France, Britain, arms trade

DOI Number: 10.9737/hist.2017.505


576