Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 620

Milli Mücadele Yıllarında Suriye´deki Gelişmelerin Güney Cephesi ve Ankara Hükümeti Açısından Önemi -II

Sadiye Tutsak

Bu çalışmada Milli Mücadele yıllarında Suriye´de meydana gelen gelişmelerin Güney cephesini nasıl etkilediği ve Ankara Hükümeti´nin Suriye´deki bu gelişmeler karşısında nasıl bir siyaset izlediği incelenmektedir. Makale izlenen bu siyasetin sonucu olarak hem Anadolu´nun güney illerinin Fransız işgalinden kurtarıldığını hem de Suriyeli Arapların Fransız mandası yerine Türk mandası isteyecek konuma geldiklerini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Fransa, Suriye, Mandater, Ankara Hükümeti

Doi Number :10.9737/historyS1347


The Significance of Developments in Syria on The South Front and Ankara Government Durıng The Turkish War of Independence -II

This study examines the impact of political developments in Syria on the southern front of Turkish Independence War along with the Ankara government´s policy on Syria. The article presents that the Ankara government´s policy on Syria not only helped to save southeastern Anatolian cities from French invasion but also brought Syrian Arabs in a position to seek a Turkish mandate instead of the French one.

Keywords: Anatolia, Turkey, France, Syria, Mandate, Ankara Government

Doi Number :10.9737/historyS1347


152