Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2011

İsrafil Karataş ORCID Icon

Nihat Erim´in Demokrat Parti İktidarının Bazı Faaliyetlerine Yönelik Muhalefeti (1950-1954)

1950 Genel Seçimleri, CHP yöneticileri için beklenmedik bir şekilde sonuçlanmıştır. Özellikle CHP´nin seçimleri kazanması durumunda başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Nihat Erim için şok etkisi yaratmıştır. Hayal kırıklığına uğrayan Erim, 1950 Seçimlerinin sonuçlarını bir "kaza" olarak görmüş ve "milletin DP tarafından 1950´ye kadar geçen zaman içinde aldatıldığı", "14 Mayıs´ta milletin aldanma duygusuna kapılarak DP´yi iktidara getirdiği" tezini savunmaya başlamıştır. 1946-1950 yılları arasında uzlaşmacı bir siyasi portre çizmiş olan Erim, halka gerçekleri anlatmak ve göstermek adına dört yıl boyunca DP iktidarına yönelik uzlaşmaz ve amansız bir muhalefet politikası yürütmüştür. CHP Genel Başkanı İnönü´den aldığı örtülü destekle ve Ulus Gazetesi´nin başında olmanın verdiği avantajlarla sert muhalefetini, CHP´nin genel politikası haline getirmiştir. Eleştirilerinin odak noktası, rejimin geleceği ile ilgili konulardı. Muhalefetteyken demokratik ilerlemeyi hızlandıracağı sözünü veren DP, iktidara geldikten sonra sözünü unutarak tam tersi bir politika izlemeye başlamıştır. Erim tarafından, DP´nin gerçek amacının diktatörlük kurmak olduğu seçmene anlatılmasına rağmen; 1954 Genel Seçimlerinde seçmen yine DP´yi tercih etmiştir. Erim´in 1954 Seçimlerini, önceki seçimlerin aksine, olgunlukla karşılayıp kabullendiği ve sert muhalefet metodunu değiştirdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Nihat Erim, Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Muhalefet.

DOI Number:10.9737/hist.2021.1018


Nihat Erim´s Opposition to Some Activity of The Democratic Party Government (1950-1954)

The 1950 General Elections resulted unexpectedly for RPP administrators. It had a shocking effect especially for Nihat Erim, who was expected to be prime minister in case the RPP wins the elections. Erim was disappointed and he considered the results of the 1950 elections as an "accident" and started to defend the thesis that "the nation was deceived by the DP until 1950," "on May 14th, the nation got the feeling of deceit and brought the DP to power". Erim, who had drawn a conciliatory political portrait between 1946 and 1950, pursued an uncompromising and ruthless opposition policy towards the DP government for four years to tell and show the truth to the public. With the covert support he received from RPP Chairman İnönü and the advantages of being the head of Ulus Newspaper, he turned his harsh opposition into the general policy of the RPP. The focus of his criticism was on issues related to the future of the regime. The DP, which promised to accelerate the democratic progress while in opposition, forgot its promise after coming to power and started to follow an opposite policy. Although it was explained by Erim to the voters that the real purpose of DP is to establish a dictatorship; in the 1954 General Elections, the voters again preferred DP. Unlike the previous elections, Erim accepted the result of 1954 Elections with maturity and changed his harsh opposition method.

Keywords: Nihat Erim, Adnan Menderes, Republican People's Party, Democratic Party, Opposition

DOI Number:10.9737/hist.2021.1018


556