Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2417

Ahmet Yadi ORCID Icon

NOVOROSSİYSK ŞEHBENDERİ HÜDAİ BEY’İN ÖLDÜRÜLMESİ

Diplomasinin önem kazanması Osmanlı Devleti’nin yabancı ülkelere elçilik ve konsolosluklar açmasına vesile oldu. Osmanlı Devleti, yabancı ülkelerdeki açtığı konsolosluklara şehbenderlik adını vermekteydi. 19. yüzyılda diplomatik temsilcilik ağının genişlemesiyle birlikte birçok ülkede olduğu gibi Rusya’da da şehbenderlikler açıldı. Bu şehbenderliklerden biri Karadeniz’de bir liman kenti olan Novorossiysk’te bulunmaktaydı. 1902 yılında Novorossisyk Şehbenderliğine Hüdai Bey atandı. Burada Karlenskaya adında bir kadınla gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Aralarındaki ilişki Novorossiysk halkı ve eşi tarafından da bilinmekteydi. Daha sonra 1904 yılında Karlenskaya’nın eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. İstanbul’a ilk olarak intihar ettiği bilgisi geldi. Ancak ilerleyen zamanlarda intihar etmediği anlaşıldı. Babıali bu cinayeti aydınlatmak ve şehbenderlik işlerini yürütmek için Rostov Şehbenderi Fazıl Bey’i görevlendirdi. Uzun süren mahkeme sonucunda Karlensky 3 yıl hapis cezası aldı. Verilen ceza Osmanlı Devleti’ni memnun etmedi. Nitekim iki ülke arasında diplomatik temaslar yaşandı. Bu çalışmada Novorossiysk’te şehbenderlik görevini yürütürken öldürülen Hüdai Bey cinayetinin ayrıntılarından bahsedilmiştir. Amaç; cinayetin oluşumu, işlenişi, dava süreciyle birlikte OsmanlıRus hükümetlerinin tavırlarını ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Rusya, Novorossiysk Şehbenderliği, Hüdai Bey, Cinayet

https://doi.org/10.9737/historystudies.1289537


KILLING OF NOVOROSSIYSK CONSUL HUDAI BEY

The importance of diplomacy enabled the Ottoman Empire to open embassies and consulates in foreign countries. The Ottoman Empire called sehbenderlik opened in foreign countries as consulates. With the expansion of the diplomatic representation network in the 19th century, consulates were opened in Russia as well as in many countries. One of these consulates was located in Novorossiysk, a port city on the Black Sea. Hudai Bey was appointed to the Novorossiysk Consulate in 1902. Here he began an intimate relationship with a woman named Karlenskaya. Their relationship was known to the people of Novorossisyk and her husband. He was later shot and killed by Karlenskaya's husband in 1904. The first information came to Istanbul that he had committed suicide. However, it was later discovered that he did not commit suicide. The Porte appointed Rostov Consul Fazıl Bey to shed light on this murder and to carry out consular affairs. As a result of the long trial, the murderer Karlensky was sentenced to 3 years in prison. The punishment given did not please the Ottoman Empire. As a matter of fact, diplomatic contacts took place between the two countries. In this study, the details of the murder of Hudai Bey, who was killed while he was working as a consul in Novorossiysk, are mentioned. The aim is to reveal the formation of the murder, its perpetration, and the attitudes of the Ottoman-Russian governments along with the trial process.

Keywords: Ottoman Empire, Russia, Novorossiysk Consulate, Hudai Bey, Murder

https://doi.org/10.9737/historystudies.1289537

Sayfa Aralığı: 637-651


Atıf İçin

YADİ, Ahmet. “Novorossiysk Şehbenderi Hüdai Bey’in Öldürülmesi”. History Studies 15, no. 4 (Kasım 2023): 637-51. https://doi.org/10.9737/historystudies.1289537.


438