Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 534

Mehmet Köseoğlu

Nüfus Kaynakları ve Sözlü Tarih Kaynaklarına Göre Balkan Savaşları Sırasında Kosova´dan Samsun´a Göçler

Bu çalışma Samsun´un Bafra, Ondokuz Mayıs, Alaçam ve Kavak ilçelerindeki 31 köyün nüfus esas defterleri ile ve sözlü tarih kayıtlarını değerlendirerek Balkan Savaşları´nda (1912-1913) Kosova´dan Samsun´a göçü incelemektedir. Samsun´daki Kosova göçmenlerinin çoğunluğunun Priştine, Gilan ve Mitroviçe gibi Sırbistan sınırına yakın üç sancaktan gelmeleri buralarda yaşayan halkların savaş ortamından büyük oranda etkilendiklerini göstermektedir. Balkan Savaşları ile Samsun´a göç eden Kosova halkı çoğunlukla Bafra´ya yerleştirilmiştir. İskân gerçekleştirilirken göçmenlere özel köyler tahsis edilmemiştir. Samsun köylerinde ailelerin yanlarına parça parça dağıtılmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Kosova, Samsun, Göç, Balkan Savaşları

Doi Number :10.9737/historyS1039


Emigrations From Kosovo to Samsun During the Balkan Wars According to Population Registers and Oral History Records

Relying on the population registers of thirty one villages in Bafra, Ondokuzmayıs, Alaçam and Kavak towns of Samsun along with oral history records this work examines the migrations from Kosovo to Samsun during the Balkan Wars (1912-1913). The fact that the majority of Kosovo immigrants were from the Pristina, Gjilan and Mitrovica sandjaks close to Serbia border, indicates that the residents of these sandjaks were largely impacted by the war. The majority of Kosovo immigrants to Samsun settled in Bafra. No specific village was set or reserved for the immigrants; they were settled in the existing villages.

Keywords: Kosovo, Samsun, Emigration, Balkan Wars.

Doi Number :10.9737/historyS1039


823