Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 504

"Oldukça Önemsiz Bir Cinayet": Bosna'daki bir Fransisken Manastırı´nda İşlenen bir Suç

Ekrem Causevic , Aleksandar Vukic

1855 yılında, Kuzey Bosna´da Derventa şehrine yakın Plehan Fransisken Manastırı civarında, bir Müslüman öldürüldü ve cesedi yakıldı. Bu cinayeti işlemekle suçlanan üç rahip ve dört Katolik köylü, Osmanlı Bosna makamları tarafından yakalandıktan bir yıl sonra adam öldürme suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Bu makalenin başlıca amacı, adıgeçen olayı incelemek, perde arkası edilen gerçekleri gün ışığına çıkarıp yorumlamak ve cinayetin arka plânını aydınlatmaktır. Makalede doğrudan veya dolaylı olarak cinayet olayına dahil olan Fransisken papazları tarafından bu olayla ilgili yazılmış mektuplar ve bazı ek kaynaklar taranarak yerel Fransisken papazlarının ve Bosna Katolik topluluğunun cinayet olayına yaklaşımı, farklı dini, kültürel ve medeni sebeplerden dolayı "Öteki" sayılan Müslüman ve Ortodoks Hıristiyan topluluklarına nasıl baktıkları, işlenen cinayeti nasıl yorumladıkları, onu bazı geçersiz gerekçelerle ilişkilendirme gayretleri, kendilerini aklamak için ne gibi argümanlar ileri sürdükleri ve nasıl bir "düşünce tarzı" geliştirdikleri gibi konuklar incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bosna, Fransisken papazları, Osmanlı Devleti, dinlerarası çatışmalar

Doi Number :10.9737/historyS878


"Quite a Minor Killing

In 1855, outside the Franciscan Monastery at Plehan, near Dervanta, in North Bosnia, a Muslim man was murdered and his corpse burned. Several friars and local villagers were accused of the murder and imprisoned by the Ottoman Bosnian authorities. On the basis of letters written by the Franciscans who were directly or indirectly involved in the incident, and some additional sources, the authors of this paper approach the case with the aim of understanding the way in which the members of a community, in this instance the local Franciscan community, developed and applied specific thought styles, how they differentiated themselves from their Others (Muslims and Orthodox Christians), and how they consequently interpreted the conflict situation which led to the murder, persistently absolving themselves of any guilt.

Keywords: Bosnia, Franciscans, Ottoman Empire, Interconfessional violence

Doi Number :10.9737/historyS878


80