Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 546

Orlando Figes, Karanlıkta Fısıldaşanlar, Stalin Rusya´sında Özel Yaşam, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011, 741s.

Huriye Emen

Anahtar Kelimeler:

Doi Number :10.9737/historyS1045


Orlando Figes, The Whisperers: The Private Life in Stalin´s Russia, Macmillan: New York, 2007.

Keywords:

Doi Number :10.9737/historyS1045


59