Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 277

Osmanlı Modernleşmesinin Özgün Noktası: Aydınlar

Evren Altınkaş

Osmanlı modernleşmesinde kuşkusuz en dikkat çekici noktalardan biri, toplumun bilinçlenmesi ve uygarlaşması sürecinde aydınların oynamış oldukları rolün ne olduğudur. Aydınlar, Osmanlı düzeni içerisinde, bir yandan Batı´dan gelen yeniliklere ilgi gösterip yeni bir düşünsel alan yaratmaya çalışmışlar, diğer yandan bu çabalarını bir himaye altında yapma zorunluluğunun bilincinde olmuşlardır. Modernitenin belli başlı mekânları olarak sayılan ve Avrupa´ya özgü kurumlar olarak düşünülen mekânların Osmanlı toplumu içinde kendine özgün yapılarıyla Avrupa modernleşmesinden bağımsız olarak nasıl yer aldıkları ve bu özgünlüğün Osmanlı aydınları için nasıl bir ortam yarattığının tartışıldığı bu çalışmada, Osmanlı aydınlarının zihinlerini meşgul eden bazı temel kavramlar ve bu kavramlara yaklaşımları da incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aydın - Hamilik - Devlet - Modernleşme.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_291


The Uniqueness of the Ottoman Modernization: Intellectuals

Definitely one of the most interesting points of the Ottoman modernization is the role of the intellectuals in the process of civilization and awareness of the society. Intellectuals within the Ottoman order have both tried to establish a new cognitive space under the effect of the developments of the Western hemisphere and they were aware of their need of a patronage during that process. In this work, the uniqueness of the Ottoman modernization´s venues which were created without the effect of the Europe´s in-unique-itself ones and what kind of an environment was created as a result of this is being discussed with special reference to specific issues and concepts which occupied the minds of the Ottoman intellectuals.

Keywords: Intellectua l- Patronage - State - Modernization.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_291


145