Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 10   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1325

Ümit Katırancı

Osmanlı Türkçesi Öğretiminin Duayeni bir Akademisyen: Prof. Dr. Yılmaz Kurt

Bu makalede Prof. Dr. Yılmaz Kurt´un hayatı ve eserleri ortaya konulmuştur. Yılmaz Kurt, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Çukurova Tarihi, Ayanlar, Osmanlı Türkçesinin Öğretimi, Onomastik ve Defteroloji alanında sayısız eser vermiş bir akademisyendir. Osmanlı Tarihi ve Osmanlı Türkçesi alanında verdiği eserlerle Türkiye´de yeri doldurulamaz bir isimdir. Bu amaçla, Yılmaz Kurt´un özgeçmişi ve eserleri bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yılmaz Kurt, Çukurova Tarihi, Onomastik, Osmanlı Türkçesi, Biyografi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.688


Prof. Yılmaz Kurt: A Doyen Academician of Education of Ottoman Turkish

In this article, Prof. Dr. Yilmaz Kurt´s life and his works have been revealed. Yilmaz Kurt is an academician who have given numerous works on social and economical history of Ottoman Empire which is specially, history of Cukurova region, Aʻyans (notables), Onomastic, defteroloji and teaching of Ottoman Turkish. He is a irreplacable name in Turkey for his work on Ottoman Turkish and Ottoman History area. For this purpose, Yılmaz Kurt's biography and his works will constitute the main subject of this study.

Keywords: Yilmaz Kurt, Cukurova History, Onomastic, Ottoman Turkish, Biography.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.688


43