Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 133

Pasinler'in Bilinmeyen Tarihi "Ortuzu-Toy-Valarshavan´´

Ömer subaşı

Doğu Anadolu´da Roma - Sasani mücadelesinin merkezi konumunda olan Theodiosopolis ve Basean Bölgeleri´nin 387 tarihli antlaşma sonrası Deveboynu Geçidi ile siyasi olarak birbirinden ayrılmasında sonra Sasani hâkimiyetinde kalan Ortuzu, Toy ve Valarshavan XI. yüzyılda Türklerin hâkimiyetine geçmiştir. Bu çalışmada Pasinler Bölgesi´nde coğrafi özelliklerinden dolayı tarihi süreç boyunca büyük bir öneme sahip olan Ortuzu, Toy ve Valarshavan´ın siyasi tarihi ve tarihi coğrafyası ele alınmıştır........

Anahtar Kelimeler: Ortuzu, Toy, Valarshavan, Tarihi Coğrafya

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_100


The Unknown History of Pasinler "Ortuzu-Toy-Valarshavan"

Ortuzu, Toy and Valarshavan which were under sovereignty of Sassanid after the political separation of Theodiosopolis and Basean zones which were the center of Roman - Sassanid struggle in Eastern Anatolia from the Deveboynu Pass after the agreement in 387 were dominated by Turks in the XIth Century.This study examines the political history and historical geography of Ortuzu, Toy, and Valarshavan which had great importance due to their geographical features in Pasinler Region throughout the history.

Keywords: Ortuzu, Toy, Valarshavan, Historical Geogaphy

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_100


110