Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1575

Rewarding of The Ottoman Ulachs by Romania

Mucize Ünlü ORCID Icon, Ahmet Yadi ORCID Icon

After gaining its independence in 1878, Romania was closely interested in the Ottoman Ulachs (Vlachs) and the Ulachs became a part of the Ottoman-Romanian diplomatic relations. Romania played an important role in the recognition of the Ulachs as a nation by the Ottoman Empire in 1905. In this period, some Ulachs of the Ottoman subjects, most of whom were active in the field of education, were awarded the orders (decorations) and medals. This study, which is based on the documents of the Ottoman Archives, deals with the Ulachs awarded by Romania.

Anahtar Kelimeler: Ottoman Empire, Romania, Ulachs (Vlachs), Awarding, Medals.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.803


Osmanlı Ulahlarının Romanya Tarafından Taltifi

Romanya, 1878 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Osmanlı Ulahlarıyla yakından ilgilenmiş ve Ulahlar, Osmanlı-Romanya diplomatik ilişkilerinin bir parçası olmuştur. 1905 yılında Osmanlı Devleti tarafından Ulahların millet olarak tanınmasında Romanya önemli rol oynamıştır. Bu süreçte çoğu eğitim alanında faaliyet gösteren Osmanlı tebaasından bir kısım Ulah Romanya tarafından nişan ve madalyalar verilerek taltif edilmiştir. Osmanlı Arşivi vesikalarının esas alındığı bu çalışma taltif edilen Ulahları konu edinmektedir.

Keywords: Osmanlı Devleti, Romanya, Ulahlar, Taltif, Madalya

DOI Number: 10.9737/hist.2019.803


167