Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 551

Ayşe Değerli

Seydişehir Kazası´nda Eşkıyalık Faaliyetleri ve Diğer Asayiş Sorunları (1614-1800)

Bu makale XVII. yüzyıl başlarından XVIII. yüzyıl sonlarına kadar Celali İsyanları´nın etkisi ile Seydişehir´e yayılan eşkıyalık hareketleri ve çeşitli emniyet sorunlarını Osmanlı Arşiv Belgeleri, Konya Kadı Sicilleri ile kronikler ve mevcut literatür ile birlikte ele alarak incelemektedir. Makale eşkıyaların daha çok şahsi çıkar amacı ile hareket ettiklerini ve etnik veya dini köken gözetmeksizin herkesi hedef aldıklarını tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Celali İsyanları, Seydişehir, eşkıyalık

Doi Number :10.9737/historyS1101


Banditry Activities and Other Problems of Public Safety in Seydişehir Borough (1614-1800)

In the light of Ottoman Archival documents, Konya Court Records as well as chronicles and other secondary literature, this article examines the banditry and public safety problems caused by the Jelali Revolts in Seydişehir from the early sixteenth century to the late seventeenth century. The article illustrates that the bandits often acted out of self interest and targeted anyone regardless of ethnic or religious background.

Keywords: Ottoman Empire, Jelali Revolts, Seydişehir, banditry

Doi Number :10.9737/historyS1101


588