Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1069

Soğuk Savaş Dönemi Tito-Nasır Yakınlaşması ve Yugoslavya Müslüman Toplumu: 1955-1967

Ali Erken

Bu makale 1955-1967 yılları arası Yugoslavya ile Mısır arasındaki yakınlaşmayı ve bu ilişkilerin Yugoslavya´daki Müslüman toplumu üzerine etkilerini inceler. Sovyetler Birliği ile yaşadığı sıkıntıların ardından yeni ittifak arayışına yönelen Tito bir diğer Akdeniz ülkesi olan Mısır´da iktidara gelen Cemal Abdülnasır´la yeni bir yapılanma başlatır. Bu iki ismin başını çektiği "Bağlantısızlar Hareketi" Soğuk Savaş´ın çift kutuplu sistemine karşı alternatif olarak doğar. Her iki yönetim de kendilerini Batı bloğuna karşı konumlandırmıştır. Türkiye ise bu oluşumun dışında yer alır. Yugoslavya ve Mısır´ın kurduğu yakın ilişki öncelikli olarak askeri ve ekonomik çıkarlar üzerine kurulur. Ancak bu süreç zamanla Yugoslavya´daki Müslümanları da etkiler. Mısır´ın Yugoslavya´daki Müslüman toplum nezdindeki itibarı artar ve özellikle eğitimli Müslümanlar açısından İstanbul´un yerini Kahire almaya başlar. Yugoslav-Mısır ilişkileri zamanla zayıflasa da bu süreç özellikle Boşnaklar arasında Arap dünyasına daha yakın yeni bir elitin doğmasına zemin hazırlar.

Anahtar Kelimeler: Yugoslavya-Mısır İlişkileri, Tito, Nasır, Yugoslavya Müslümanları, Soğuk Savaş

DOI Number: 10.9737/hist.2018.594


Tito-Nasır Rapprochement during the Cold War and Muslim Society in Yugoslavia: 1955-1967

This article explores the rapprochement between Yugoslavia and Egypt and its impact on Yugoslav Muslims between 1955 and 1967.The split from the Soviets led Tito to search for new alliances and he approached General Gamel Abdel Nasser, who came to the power in Egypt in 1954. The Non-Alignment Movement, led by these two leaders, was born as an alternative organization in the bipolar system of the cold war. Both governments have positioned themselves against the Western bloc. Turkey did not take place in this formation. The alliance was primarily built upon military and economic interests. Yet this process elevated Egypt to a high standing among the Muslims in Yugoslavia. Among the educated Muslims Cairo took the place of Istanbul. It helped the emergence of new elites especially among the Bosnians closer to the Arab World.

Keywords: Yugoslavia-Egypt Relations, Tito, Nasser, Muslims in Yugoslavia, Cold War

DOI Number: 10.9737/hist.2018.594


317