Yıl:2012   Cilt: 4   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 391

Kubilayhan Erman

Sömürgecilik Kıskacında Afganistan

Afganistan 1919 yılındaki III. İngiliz-Afgan Savaşının ardından uluslararası ilişkilerde İngiltere´nin vesayetinden kurtulmuş ve sonrasında diplomatik olarak Sovyet Rusya´ya yaklaşmıştır. Afganistan´ın 1930´lardan sonra tarafsız ve bağlantısız bir politika sürdürmesinden dolayı, Batı´nın bu ülkeye ilgisi düşük düzeyde seyretmiştir. Sovyetler Birliği´nin 1979´daki askeri müdahalesinden sonra dünyanın daha çok ilgisini çekmiş olan Afganistan, hâlâ uluslararası gündemin önemli konularından biri olmaya devam etmektedir. O zamandan beri işgal, iç savaş ve çatışmalara sahne olan Afganistan günümüzde siyasi ve ekonomik istikrara ihtiyaç duymaktadır. Afganistan´da istikrarın sağlanması için, kargaşaya sebep olan dış güçlerin önerilerinin yanı sıra, Afganistan´ın sosyal yapısından kaynaklanan merkezi hükümet ve mahalli güç grupları arasındaki hassas ilişkiler ve bu mahalli güçlerin görüşlerinin de dikkate alınması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada tarihsel arka plan çerçevesinde, ilk olarak Afganistan´ın coğrafi ve sosyal açıdan içe kapanması incelenmiş; müteakiben hâlâ çözümlenmemiş bir mesele olan, merkezi hükümet ve mahalli güç grupları ilişkisi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_593


Afghanistan: Under Colonial Grapple

After the Third Anglo-Afghan War in 1919, Afghanistan got rid of Britain´s custody on international relations and diplomatically approached the Soviet Union. Because Afghanistan launched a neutral and non-aligned policy in the 1930s, Western interest in this country remained minimal. The Soviet military invasion of Afghanistan in 1979 drew the world´s attention to Afghanistan and ever since Afghanistan has become one of the major issues in international politics. Since 1979, Afghanistan has been a theater of occupation, civil war and conflicts, and in need of political and economic stability. Creating stability in Afghanistan requires consideration of not only the recommendations of external forces that caused the chaos but also the views of local powers with a consideration of the social structure between the central government and the local powers. This article initially covers the historical background of Afghanistan´s geographical and social seclusion. Then, it examines the unresolved power struggle between the central government and the local powers.

Keywords: Afghanistan, Soviet Union, United States, Britain

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_593


601