Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 569

Tuncay Ercan Sepetcioğlu

Sürgün ve İskân Kıskacında Giritli Müslüman Kadın (1896-1913)

Bu çalışma 19. yüzyılın sonunda Girit´te çıkan Rum ayaklanması neticesinde adadan Anadolu´ya göç etmek zorunda kalan Giritli Müslüman kadınların yazılı olmayan tarihini, Osmanlı Arşivindeki birçok doküman; 1904/1905 nüfus sayımları ve sözlü kaynaklar vasıtasıyla inceleyerek, göç sonrasındaki iki yıllık bir zaman diliminden sonra muhacirlerin sorunlarının büyük kısmının halledildiğini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürgün, iskân, Girit, Müslüman kadın, yetimler

Doi Number :10.9737/historyS1169


Cretan Muslim Women Torn Between Exile and Resettlement (1896-1913)

Relying on Ottoman archival documents, census records of 1904/1905 and oral history records, this study examines the unwritten history of the Cretan Muslim women, who were forced to migrate from Crete to Anatolia because of the Greek revolt on the Island at the end of the nineteenth century. The article presents that the majority of problems the immigrants encountered were resolved in the first two years of their arrival.

Keywords: Exile, resettlement, Crete, Muslim woman, orphans

Doi Number :10.9737/historyS1169


409