Yıl:2012   Cilt: 4   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 394

Christopher L. Miller

"Tanrı Tarafından Dünyanın Yarısının Kaderini Tayin İçin Belirlenenler:" Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya´nın Sıradışı Sömürgecilikleri

Bu makale küresel sömürgecilik dönemi olarak bilinen 18. ve 19. yüzyıl´da İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa güçleri geniş deniz aşırı imparatorluklar kurarken Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya´nın sıradışı bir sömürgeciliğe giriştikleri tezini savunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri´nde geleneksel olarak "sömürgecilik" değil de "sınır genişletme" olarak adlandırılan sınıflandırma yakın zamanda yeniden tanımlanmışdır. Özellikle 1980´den sonraki araştırmalar ABD´nin ilk kuruluşunu teşkil eden Atlantik Okyanusu kıyısındaki 13 koloniden Pasifik Okyanusu kıyılarına kadar yayılmasını açıkça sömürgecilik olarak nitelendirmektedirler. Benzer şekilde yakın dönemde Rus yayılmacılığı üzerine yapılan araştırmalar gerek Rusya devrimi öncesinde gerekse Sovyet Rusya döneminde Rus yayılmacılığının sömürgecilik olmadığı iddialarını sorgulamaktadırlar. Araştırmacıların üzerinde durmadığı önemli bir konu Amerikan ve Rus yayılmacı rejimleri arasındaki benzerlikler ve bu kara sömürgeciliği türünün amaçları ve sonuçları itibariyle diğer yayılmacı güçlerin uyguladığı geleneksel deniz aşırı sömürgecilikten farklılıklarıdır. Bu makale literatürdeki bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: ABD, Rusya, sömürgecilik, kara imparatorluğu, deniz aşırı impratatorluğu

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_630


Marked Out by the Will of Heaven to Sway the Destinies of Half the Globe:" The Peculiar Imperialism of the United States and Russia

It is argued in this paper that during the era of global imperialism in the eighteenth and nineteenth centuries, while nations like Great Britain, France, and other European powers were amassing far-flung overseas empires, the United States and Russia engaged in a different form of imperialism. In the United States, what has traditionally been characterized as "frontier expansion," and not as "imperialism," has more recently been re-cast. Scholarship, especially since 1980, has characterized U.S. expansion from the initial 13 colonies on the Atlantic seaboard to the Pacific coast explicitly as imperialistic. Similarly, recent scholarship on Russian expansion has also questioned both pre-revolutionary and Soviet claims that this also was not imperialistic. What scholars have not addressed are the parallels between American and Russian expansionist regimes with a view to characterizing how overland imperialism was different in its motivations and outcomes from the more traditional overseas imperialism engaged in by other contemporary expansionist powers. This article aims to fill this gap in the literature.

Keywords: United States, Russia, imperialism, over-land empire, over-seas empire

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_630


26