Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 639

Tanzimat Döneminde Osmanlı Taşra İdare Meclisleri (1840-1871)

Özgür Yılmaz

Bu araştırma Tanzimat dönemi ile birlikte Osmanlı Devleti´nin merkezi idaresini taşraya yaymak amacıyla attığı adımları inceleyerek bu yeni politikanın uygulanmasında karşılaşılan güçlükleri ve bu politikanın sonuçlarını ortaya koymaktadır. Çalışma Osmanlı Devleti´nin yeterli sayıda yetişmiş idareciye sahip olmaması nedeniyle, merkezin otoritesini arttırmak için giriştiği uygulamalarda yerel eşraf ve ayanlara muhtaç olduğunu bu yüzden de istenilen hedeflere ulaşılamadığını tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Muhassıllık, Osmanlı Taşrası, Vilayet İdare Meclisi, Osmanlı Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1449


The Provincial Administrative Councils of the Tanzimat Period (1840-1871)

This research examines the centralization efforts of the Ottoman Empire in the tanzimat or reorganization period and presents the challenges in the implementation of the centralization policy. The article argues that because the Ottoman Empire lacked sufficient numbers of trained administrators in its quest to centralize the local administrations it was forced to rely on the local power houses and regional landlords, which in turn prevented the central authority from reaching its goals.

Keywords: Tanzimat, Tax Collection, Ottoman Empire, Provincial Administrative Council, Ottoman Empire

Doi Number :10.9737/historyS1449


355