Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 162

TARTIŞMA: Eski Soruya yeni bir yaklaşım: Tarih nedir?

Bulent Tarman

Tarih, yorum içeren bir alan olduğu için ve tamamen objectif bir tarihsel bilgiden bahsetmek pek mümkün olmadığı için en tartışmalı alanlardan biridir. Bu, Tarihin önemli olmadığı anlamına gelmez. Bilakis, Tarih, kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi anlamamız açısından çok önemlidir. Bu nedenle, bireysel düzeyden ulusal düzeye geçildiğinde, her millet milli hafızasını oluşturarark kurulduğu toprakları vatan olgusuyla oluşturmak için , milli birlik ve beraberliğini anlamlı bir şekilde kurmaya calışmaktadır. Tarih, bu nedenle evrensel olarak bir transformatör rolüne sahiptir. Okullar da öğrencilere belli bilgi ve inanışların "transfer" edilmesine katkıda bulunan en ideal yerler olarak kabul edilebilir. Tarih bu anlamda geçmiş, günümüz ve gelecek arasında anlamlı bağlar kurarak önemli bir rol oynar. Bu nedenle, amacımız "tarih nedir" sorusunun "tarihini" ele almak ve anlamaya çalışmak değildir. Amacımız "tarih nedir" sorusunu bir yorum olarak incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Tarih, Tarih Eğitimi, Yaşanan Tarih, Yazılan Tarih, Tarih Ders Kitabı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_125


DISCUSSION : A new approach to the old question: What is history?

History is one of the most controversial areas of knowledge because of the fact that historical knowledge always involves interpretation and there is no historical account that can be entirely objective. It does not mean that history is not important. In contrast, history is important because it powerfully influences our understanding of who we are and where we come from. Therefore, once we switch from individual level to national level, it can be said that each nation-state or each-nationalism creates its own national memory which justifies the existence of the state in the particular territory and contributes to the unity of the nation. History, thus, can be universally considered as a transformer and/or contributor in this regard; and schools, of course, are the best place to use that "transformer" and/or "contributor" to convey the certain beliefs to our students. History as a "contributor" play an important role to make interrelationship between past, present and future brought about by an interpretation of the experience of the past; and brings past, present and future into a meaningful coherence.

Keywords: History, History Education, Living History, Historiography, History Textbooks

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_125


82