Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 163

Süleyman İnan

TATIŞMA : Tarihçilerin Geleceği

Bir gelecek bilim yazısı (futurology) denemesi olarak kaleme alınan bu kısa yazı, tarih araştırmacılarının önümüzdeki yıllardaki yönelimi hakkında bir mütevazı değerlendirme sunmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarih - gelecek - kütüphane - telif

history, future, library, copyright


DISCUSSION: The Future of The Historians

This short paper, a futurology review paper, is to aim to present the directions of history researchers in coming years.

Keywords: history, future, library, copyright

history, future, library, copyright


117