Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1178

The Legacy of Pietro Canonica´s Art and His Travels in Turkey

Orkun KOCABIYIK

Bronz ve Mermer heykeller üzerine uzmanlaşmış olan İtalyan sanatçı Pietro Canonica (1869-1959) sadece bir heykeltıraş değil aynı zamanda öğretim üyesi ve politikacı olarak görev yapmıştır. Şüphesiz ki Canonica´nın heykel tarihine katkısı çok yönlüdür. Çalışmaları İtalya´dan Rusya´ya, Kolombiya´ya kadar dünyanın pek çok yerinde ün kazanmıştır. Tüm bu çalışmalarının yanı sıra Canonica´nın Türkiye Cumhuriyeti nezdinde önemli bir yeri vardır. Osmanlı döneminde insan tasvirlerinin sanatsal olarak yasak olması nedeniyle, imparatorluğun yıkılmasından hemen sonra Atatürk heykellerini yapacak bir heykel traş bulmak olanaksızdı. Dolayısıyla, yeni Türk hükümet yüzünü Avrupalı sanatçılara çevirmek zorunda kalır. Bu anlamda Canonica´nın ünü onu 1926 yılında Türkiye´ye sürükler. Yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti onu bir heykel yarışması için Türkiye´ye davet eder. Sonuçta Türkiye´nin çeşitli noktalarına Atatürk anıt abideleri inşa eder. Bunun yanı sıra Canonica´nın Türkiye´de bulunduğu dönemde hatıraları ve mektupları da mevcuttur. Bu çalışmada Canonica´nın eserleri ve anıları tarihsel ve metin analizi yoluyla incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Pietro Canonica, Seyahat Edebiyatı, Heykeltıraş, Mimari

DOI Number: 10.9737/hist.2018.639


Pietro Canonica´nın Türkiye´deki Seyahatleri ve Eserleri

Specialized in monumental and commemorative works in bronze and marble, Italian sculptor, professor, and Senator Pietro Canonica´s (1869-1959) contributions to the history of sculpting were various. Although his works range from Italy to Russia, he has a prominent place in terms of the new established Republic of Turkey. Due to the fact that the representation of the human form had been forbidden during the Ottoman Period, there was no Turkish sculptors trained to produce the figurative Atatürk sculptures and thus the government turned to European artists. In this respect, Canonica´s fame was going to pull him to Turkey in 1926 by the newly-established government´s call for competition for the aim to get Mustafa Kemal´s monuments to be erected in some prominent cities of the country. In this study, his works in Turkey, along with his travel account will be explored through both textual and historical analysis.

Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, Pietro Canonica, Travel Writing, Sculpting, Architecture

DOI Number: 10.9737/hist.2018.639


300