Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 455

Türk Siyasetinde İslam Demokrat Partisi ve Kamuoyundaki Yankıları

Celil Bozkurt

Bu makale İslam Demokrat Partisi´ni ve partinin kurucusu Cevat Rifat Atilhan´ın ve fikirlerini incelemektedir. İslam adını kullanarak siyaset yapan parti, laiklik karşıtı tutumu ve "irticai" söylemi nedeniyle kapatılmıştır. Bu makale İslam Demokrat Partisi´nin, Türkiye´de İslam´ın siyasallaşmasına liderlik ederek 1970´lerde "Milli Görüş" hareketi ile gündeme oturan İslamcı siyasete kaynaklık ettigi tezini sunmaktadır. Milli Görüş´te hâkim olan Yahudi aleyhtarı söylem ve "İslam Birliği" projesi, büyük oranda İslam Demokrat Partisi´nden ve lideri Atilhan´ın fikriyatından beslenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İslam Demokrat Partisi, Cevat Rifat Atilhan, Yahudi aleyhtarlığı

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_682


Islam Democrat Party in the Turkish Politics and Its Reflections on the Public Opinion

This article examines the Islam Democrat Party (IDP) and the ideas of its founder Cevat Rifat Atilhan. The party appealed to Islam for its political ends and was shut down by a court order because of its anti-secularist and "reactionary" discourse. This article argues that the Islam Democrat Party led the politicization of Islam in Turkey and paved the road for the rise of "National Outlook" Movement and Islamist politics in the 1970s. The anti-Semitic discourse of the National Outlook Movement and its "Islamic Unity" project were largely adopted from the thoughts of Atilhan and the IDP.

Keywords: Turkey, Islam Democrat Party, Cevat Rifat Atilhan, Anti-Semitism

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_682


192