Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 536

Türkiye ve Romanya Yol Ayrımında: Bölünmüş Balkanlar (1944-1947)

Ömer Metin , Liliana Boscan Altın

Bu çalışma İkinci Dünya Savaşı´nın son aşamasında 1944-1947 yılları arasında Romanya-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkileri ortaya koymaya çalışmaktadır. İkinci Dünya Savaşı´nda Türkiye tarafsızlığını korumasına rağmen Romanya, Mihver Devletlerinin safına katılmıştır. 1944 yılına gelindiğinde savaşı Almanya´nın kaybedeceğinin anlaşılması, Romanya´yı yeni arayışlara yöneltmiştir. Özellikle Rusya´nın İkinci Dünya Savaşı sonunda Balkanlara yayılma ihtimali Romanya ve Türkiye´yi tedirgin edecektir. Bu çalışmada Balkan Paktı müttefikleri Türkiye ile Romanya´nın Sovyet tehlikesine karşı geliştirdikleri politikalara da vurgu yapılmaktadır. Makale, Romanya Diplomatik ve Ulusal Arşivlerinin yayınlanmamış belgeleri ile Romen ve Türk basınına dayandırılarak hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Romanya, İkinci Dünya Savaşı, Balkanlar

Doi Number :10.9737/historyS1046


Turkey and Romania at the Crossroads: The Balkans Divided (1944-1947)

The present study explores the diplomatic relations between Romania and Turkey in the last phase of the Second World War from 1944 to 1947. Although Turkey remained neutral during the war, Romania joined the axis countries. Toward 1944, as it is understood that Germany would be defeated soon, Romania was pushed to search for new possibilities. Especially, the chance that Russia would expand over the Balkan territory had worried both Romania and Turkey. This study also covers the policies developed by the Balkan Pact Allies, Turkey and Romania against the emerging Soviet threat. The paper is based on unpublished documents found in the Romanian diplomatic and national archives, and articles in the Romanian and the Turkish press.

Keywords: Turkey, Romania, Second World War, The Balkans

Doi Number :10.9737/historyS1046


72