Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1067

Nuray Gökalp Özdil

Yazıtlar Işığında Küçükasya'da Stephanephoria

Makalede Hellenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerinde Küçük Asya´dan yayınlanmış yazıtlar vasıtasıyla stephanephoros´ların görevleri, faaliyetleri, memurların kent yaşamındaki konumları gibi hususlara odaklanılmaktadır. Epigrafik veriler bilhassa Ionia ve Karia bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Çok fazla sayıda olmasına rağmen makalede epoynm memurlarınbelgelendiği yazıtlara yer verilmemiştir. Hellenistik Dönem´in kült içerikli uzun şekilde kaleme alınan kararnameleri özellikle organizasyonların içeriği ve stephanephoros´ların fonksiyonu hakkında önemli bilgiler vermektedir. Yükümlülükleri, faaliyetleri göz önüne alındığında, bu memuriyete soyunan kişilerin kentlerinin son derece önde gelen ailelerine mensup oldukları anlaşılmaktadır. Pek çok kent memuriyetinde olduğu gibi böyle prestijli memuriyetlere varlıklı vatandaşların talip olması beklenmekteydi. Böylelikle, yazıtlarda da ifade edildiği gibi, ünseverlik-philotimia´nın gerçekleşmesi söz konusu olabilecekti.

Anahtar Kelimeler: Stephanephoros, memuriyet, dini yaşam, kült yazıtları, kararnameler, Asia Minor

DOI Number: 10.9737/hist.2018.602


Stephanephoria in Asia Minor in the Light of Inscriptions

This article focuses on the stephanephoros with the tasks, activities and positions of officials in urban life through the inscriptions published from Asia Minor during the Hellenistic and Roman Imperial periods. Ionia and Caria region present more data than others. Despite the fact that there are a large number of inscriptions, the inscriptions documented as eponymous officials have not been included in the article. The cultic inscriptions-decrees from Hellenistic period provide important informations about the functions of the stephanephoroi and the content of the organisations. It´s clear that when we consider their activities and obligations, those who undertake this office belong to the most prominent families of the cities. As well as being in many cities, it was expected that wealthy citizens should aspire to such prestigious civil servants. Thus, as stated in the inscriptions, the realization of philanthropy-philosophy could be the subject.

Keywords: Stephanephoros, office, religious life,cultic inscriptions, decrees, Asia Minor

DOI Number: 10.9737/hist.2018.602


460