Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 286

Yeni Kaynakların Işığında Sultan I. Mahmud Dönemi Osmanlı-İran İlişkileri (1731-1747)

Uğur Kurtaran

Özet Bu çalışmada H. 1144-1160/M. 1731-1747 yılları arasındaki Sultan I. Mahmud döneminde İran ile yaşanan siyasî ve askerî konuları döneme ait arşiv belgelerinden faydalanılarak ortaya koymak amaçlanmaktadır. İki ülke arasındaki ilk siyasî ilişkiler, XVI. yüzyılın başlarında 1502 tarihinde başlamıştır. Bu tarihten itibaren Şiîliği benimseyen ve bunu bir devlet politikası hâline getiren İran ile Osmanlılar arasındaki ilişkiler çeşitli dönemlerde yapılan savaş ve anlaşmalarla I. Mahmud dönemine kadar gelmiştir. Bu dönemde 1731 yılında başlayan savaşlara 1732 ve 1736 yıllarında yapılan anlaşmalarla ara verilmiş, ancak 1736´da yeniden başlayan savaşlar 1747´de yapılan anlaşma ile tamamen sona ermiştir. Bu tarihten sonra taraflar arasında yeni bir savaş yaşanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimler: Osmanlı, İran, I. Mahmud, Diplomasi, Elçilik

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_406


Ottoman-Iranian Relations in Sultan I. Mahmoud Era in the Light of New Resources (1731-1747)

Abstract In this study, it is aimed to convey political and military issues with Iran during Sultan Mahmud I period, which covers the years 1144 - 1160 (Muslim Calendar)/ 1731 - 1747 (Gregorian calendar) by benefiting from achieve materials. Initial military relations between two countries begin in the year of 1502, early 16th century. As of this date, relations with Iran, adopting Shiite belief and implementing it as a state policy, continues with wars and agreements at several periods. In this period, wars starting at the year of 1731 were suspended with agreements signed in 1732 and 1736; however, wars resuming at 1736 was finished completely with the agreement signed in 1747. Starting from this date, no war was ever opened between two parties.

Keywords: Keywords: Ottoman, Iran, Mahmud I, diplomacy, embassy

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_406


249