Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 160

Ziya Gökalp'in Eğitim Tarihimiz Açısından Önemi

Hamza Altın

Ziya Gökalp, 1876 yılında Diyarbakır´da dünyaya geldi. Meşrutiyet ilan edilince İttihat ve Terakki partisinin Diyarbakır şubesini kurdu. Bu arada çeşitli gazetelerde sosyal ve siyasi konularda yazılar kaleme alırken diğer yandan da halkı meşrutiyet, hürriyet, adalet ve eşitlik konularında aydınlatan konferanslar verdi. Gökalp, birçok alanda eser verdi ve kitaplarının çoğu, kendisi hayatta iken yayınlandığı gibi vefatından sonra da orijinal halleriyle yahut sadeleştirilerek yayınlandı. Ziya Gökalp´ın başta sosyoloji olmak üzere çok çeşitli konularda bilgi sahibi olması, onun eğitim konusunda farklı bakış açıları geliştirmesine katkı sağlamıştır. Eğitimin milli olması gerektiğini savunan Gökalp, bu hususla ilgili çok sayıda makale kaleme aldı. O, öğretmenlik mesleğini de çok önemsemekteydi ve bu konudaki sorunlar çözüme kavuşturulduğu takdirde, eğitim alanında birçok meselenin kendiliğinden hallolunacağına inanmaktaydı.

Anahtar Kelimeler: Ziya Gökalp, Terbiye, Eğitim, Gazete, Öğrenci, Öğretmen, Milli, Eser, Sosyoloji

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_104


The İmportance of Ziya Gokalp for our Educational History

Ziya Gökalp was born in Diyarbakır, in 1876. When constitutional monarchy was declared, he founded the Diyarbakır branch Office of the Committee of Union and Progress Party (İttihat ve Terakki Partisi). In the meantime, while he put down on paper articles on social and political issues in various newspapers, he delivered lectures that aimed to illuminate the public on such issues as Constitutional monarchy, freedom, justice and equality. Most of the books by Gökalp, who wrote on many fields, were published when he was alive, his works were published in their original form or after being abbreviated even after his death. Ziya Gökalp´s having knowledge of various fields especially Sociology contributed the fact that he developed different points of view on education. Gökalp, who advocated that the education had to be national, wrote many articles on that issue. He gave also great importance to the profession of teaching, and believed that many problems in education would be settled when this issue was resolved.

Keywords: Ziya Gökalp, Discipline, Educaiton, Newspaper, Student, Teacher, National, Work, Sociology

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_104


214