International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2016 Cilt: 8  Sayı: 4  Alan: Tarih

Recep Murat Geçikli
1931 Kudüs-İslam Kongresi ve Türkiye’nin Kongreye Yaklaşımı
 
Bu makale 1931 yılında Filistin meselesine Müslüman toplumların dikkatini çekmek amacıyla toplanan Kudüs/İslam Kongresi’ni inceleyerek, Türkiye’nin kongrenin gündemine halifelik meselesinin gelip gelmeyeceği konusunda endişeleri nedeniyle delege göndermeden İngiltere ve Mısır vasıtasıyla kongrede olup bitenlerden haberdar olduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Filistin Sorunu, İslam Kongresi, Emin el-Hüseyni, Halifelik Meselesi, İttihad-ı İslam

DOI Number: 10.9737/hist.2017.508

1931 Jerusalem-Islam Congress and Turkey’s Aprroach to the Congress
 
This article examines the 1931 Jerusalem/Islam Congress, which was convened to attract the attention of Muslim nations to the Palestine issue, and presents that because of Turkey’s concern to know whether or not caliphate issue would be on the agenda, Turkey did not sent a representative to the congress and learned about its course through G. Britain and Egypt.

Keywords: Palestine issue, Jerusalem, Islam Congress, Amin al-Husayni, Caliphate issue, Ittihad-i Islam

DOI Number: 10.9737/hist.2017.508

Tam MetinDetay