International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2010 Cilt: 2  Sayı: 1  Alan: Tarih

Mehmet Evsile
Gizli Celse Zabıtları’na Göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Lozan Barıs Antlaşması ile İlgili Tartışmalar
 
Lozan Barıs Anlasması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugünkü varlığının temelini teskil etmektedir. Ancak yürürlüğe girdiği 1923 yılından bugüne kadar geçen 87 yıl içerisinde çesitli tartısmalara konu olmustur. Tartısmaların genellikle ya hep ya hiç mantığına dayanan siyasî ve ideolojik amaçlı olduğu görülmektedir. Konuya akademik ve diplomatik açıdan bakıldığında, 1648 yılından Birinci Dünya Savası’nın basladığı 1914 yılına kadar geçen, üç yüzyıla yaklasan bir dönemde diplomasi, güç dengesi ve uluslararası hukuk gibi kavramların ön plâna çıktığı görülmektedir. Dste Lozan Barıs Anlasması’na yukarda verilen iki farklı açıdan bakıldığında, tartısmaların kaynağının ne olduğu anlasılabileceği gibi; mevcut değerlendirme kalplarının korunması halinde, daha uzun müddet devam edeceği de söylenebilir. Günümüze yansıyan sonuçları açısından yapılacak değerlendirmeler de bu tartısmalara yeni boyutlar kazandırabilir. Diplomatik kalıpların dısında, günlük hayatı ilgilendiren ayrıntılarda da düzenlemeler yapmıs olmakla Lozan Barıs Anlasması, ilgili olduğu konular gündeme geldikçe tartısma konusu olmaya devam edecektir. Boğazlar rejimi, Hatay’ın anavatana katılması gibi konularda, sonradan Türkiye’nin menfaatlerine düzenlemeler yapılmıstır. Ancak Musul ve Kuzey Irak bölgelerinden kaynaklanan problemler, genel af kapsamının dısında kalanlar, yabancı uyrukluların vergilendirilmesi, Türk Hava Kurumu’nun finansman kaynakları ve diğerleri gibi konular gündeme geldikçe Lozan Barıs Anlasması, artıları ve eksileri ile tartısılmaya devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: Lozan Barıs Anlasması, Musul Meselesi, Boğazlar Rejimi, Yüzellilikler Listesi, Türk Hava Kurumu’nun Malî Finansmanı.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_33

Turkish Grand National Assembly of Confidential in Accordance with the Memorandum Cels Lausanne Peace Agreement Relating to the Discussion Games
 
Lausanne Peace Treaty, the Republic of Turkey is the basis of the presence of State today. However, so far from the entry into force in 1923 within the last 87 years has been the subject of various discussions. Usually all-or-nothing logic of discussions based on the political and ideological purposes is observed. Subject to the academic and diplomatic perspective, diplomacy, and international law concepts such as balance of power that can be seen out front of the back seat. Diplomatic molds, except in the details concerning daily life but also made arrangements for the Lausanne Peace Agreement, the related issues as they come on the agenda will continue to be a topic of discussion. Regime of the Straits of Hatay on issues such as homeland to join later arrangements were made to Turkey's interests. However, Mosul and northern Iraq, the region arising from the problems, the scope of amnesty outside, foreign nationals of taxation, the Turkish Aeronautical Association funding sources and other issues such as come into question as the Lausanne Peace Agreement, the pros and cons to be discussed with will continue.

Keywords: Lausanne Peace Agreement, Mosul Question, Regime of the Straits, Yüzellilikler List, Financial Finan

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_33

Tam MetinDetay