International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2009 Cilt: 1  Sayı: 1  Alan: Tarih

Tamer Balcı
İslam'ın Millileştirilmesinden Milliyetçiliğin Özelleştirilmesine: İslamiyet ve Türk Milli Kimliği
 
Bu makale Türkiye’de dinin millilestirilmesi ile ilgili farklı projeleri içermektedir. Dlk önerilen projeler Dslam ve laikliğin birarada yasayabilmesini sağlayabilecek felsefi temelden yoksun oldukları için basarılı olamamıslardır. Dinin millilestirilmesi konusunda daha önce yapılan çalısmalardan farklı olarak bu makale konuyu Soğuk Savas dönemine tasıyarak Türk-Dslam Sentezi’nin dinin millilestirilmesi çabalarının ulastığı son asama olduğu tezini vurgulamaktadır. TDS’in Atatürkçülük rejimini değistirme gibi bir hedefi olmaması ve Dslam’ın milliyetçilik, laiklik ve Atatürkçülük ile uyum içinde olduğu görüslerini savunması TDS’in aranan milli din olmasa bile Dslam ve laik devlet arasında bir sistem ayarlaması yapmasını sağlamıs ve Dslam’ın gayr-i resmi olarak Türklük tanımına dahil olmasını sağlamıstır.

Anahtar Kelimeler: Türklük, Dslam, Türk-Dslam Sentezi, Türk milliyetçiliği

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_10

From Nationalization of Islam to Privatization of Nationalizm: Islam and Turkish National Identity
 
This article traces the origins of various proposals to nationalize Islam in Turkey. The initial Turkish proposals failed because none of them had a feasible philosophical base to facilitate the co-existence of Islam and secularism. Aside from the previous studies on the nationalization of Islam, this article carries the topic to the Cold War by arguing that the Turkish-Islamic Synthesis was the last stage on the nationalization of Islam. Since TIS had no vision to alter the official ideology, Kemalism, and it claimed the compatibility of Islam, nationalism, secularism as well as Kemalism, it fulfilled the need of a national religion the Turkish state envisioned but it created a de facto Turkish national identity that made Islam a prerequisite for Turkishness.

Keywords: Turkish identity, Islam, Turkish-Islamic Synthesis, Turkish nationalism

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_10

Tam MetinDetay