International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 1  Alan: Tarih

Tahir Sevinç
İsveç Kralı XII. Şarl’ın Osmanlı Devleti’ne İlticası ve İkameti (1709-1714)
 
Bu çalışma 1709 Poltova Savaşı’nda Ruslara yenilmesinin ardından Osmanlı Devleti’ne sığınan İsveç Kralı XII.Şarl’ın Osmanlı Devleti’ndeki durumunu inceleyerek, kralın Osmanlı-Rus barışını engellemek için çaba göstermesinden dolayı yerinin değiştirildiğini ve akabinde memleketine gönderildiğini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, XII. Şarl, İsveç, Rusya, Polonya, Bender, Özi, Dimetoka

Doi Number :10.9737/historyS981

The Asylum and Residency of Swedish King Charles XII in the Ottoman Empire (1709-1714)
 
This study examines the assylum status of Swedish King Charles XII, who took refuge in the Ottoman Empire after he lost the Battle of Poltava (1709) against the Russian Empire, and argues that because the king intervened to prevent an Ottoman-Russian peace he was first relocated and later sent back to Sweden.

Keywords: Ottoman Empire, Charles XII, Sweden, Russia, Poland, Bennder, Özi, Dimetoka

Doi Number :10.9737/historyS981

Tam MetinDetay