International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 6  Alan: Tarih

Şaban Demir
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Murat Belge, Militarist Modernleşme, Almanya, Japonya ve Türkiye İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.
 


Anahtar Kelimeler:Doi Number :10.9737/historyS1499
 


Keywords:Tam MetinDetay