International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Füsun Çoban Döşkaya
Mary Lyon: Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulu ve Mezunlarının Osmanlı Devleti’nde Eğitim Misyonerliği Faaliyetleri
 
ABD’nin Massachusetts eyaletinin South Hadley kasabasında bulunan Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulu (Mount Holyoke Female Seminary) kimyacı ve eğitimci Mary Lyon (1797-1849) tarafından 1837 tarihinde kurulmuştur. Bu okul ABD’de kızlar için açılmış ilk bağımsız yüksekokuldur ve 1893 yılında kurumun adı Mount Holyoke Üniversitesine (Mount Holyoke College) değiştirilmiştir. Bu çalışmada okulun kurucusu, okulun eğitim felsefesi ve Osmanlı Devleti’nde ABCFM misyoneri olarak görev yapan okulun kimi mezunları ele alınmaktadır. Çalışmada, Osmanlı’da Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulu benzeri okullar açan bu misyoner kadınların Anadolu’da eğitim misyonerliği üzerinden faaliyetlerde bulunup Amerikan Board’un Osmanlı Devleti’nde yürüttüğü politikalarına destek verdikleri gösterilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mary Lyon, Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulu, ABCFM, Kadın Misyonerler, Osmanlı Devleti

DOI Number: 10.9737/hist.2020.895

Mary Lyon: Mount Holyoke Female Seminary and Educational Missionary Activities of Its Graduates in the Ottoman State
 
Mount Holyoke Female Seminary was founded by chemist and educator Mary Lyon (1797-1849) in South Hadley, Massachusetts, USA, in 1837. This school is the first independent college for female students in the United States, and in 1893 the institution’s name was changed to Mount Holyoke College. In this study, the founder of the school, the educational philosophy of the school, and the effects of some of its graduates that worked in the Ottoman State as ABCFM missionaries are examined. This study tries to show that these missionary women founded schools similar to Mount Holyoke Female Seminary in the Ottoman State and indulge in educational missionary activities in Anatolia and supported the policies of the American Board in the Ottoman State.

Keywords: Mary Lyon, Mount Holyoke Female Seminary, ABCFM, Women Missionaries, Ottoman State

DOI Number: 10.9737/hist.2020.895

Tam MetinDetay