International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 4  Alan: Tarih

Hakan Türkkan
Osmanlı Devleti'nde Modern Anayasal Hareketlerin Başlangıcı ve Osmanlı Anayasa Düşüncesine Rigas Ferrios'un Etkisi
 
Bu çalışma siyasi düşünür Rhigas Pheraios’ın 1793 tarihli Fransız Anayasasını esas alarak Osmanlı Devleti için hazırladığı anayasa tasarısını incelemektedir. Pheraios’un anayasa taslağının muhtevası ve hazırlandığı dönemin siyasi şartları değerlendirildiğinde bu taslağın döneminin Osmanlı siyasi düşünce hayatının çok ilerisinde bir taslak olduğu ve içerisinde Osmanlıcılık fikrini barındırdığı tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Osmanlı Anayasası, Osmanlı Modernleşmesi, Rhigas Pheraios

Doi Number :10.9737/historyS761

The Beginning of Modern Constitutional Movements in the Ottoman Empire and the Influence of Rhigas Pheraios on Ottoman Constitution Thought
 
This article examines the draft the Ottoman constitution by political thinker Rhigas Pheraios (1757-98), who prepared the draft in light of the 1793 French Constitution. An evaluation of the contents of this draft constitution and the political conditions of the period during which it was prepared reveals that the draft was ahead of its time in Ottoman political thought and it contained the idea of Ottomanism.

Keywords: Ottoman Empire, Ottoman Constitution, Ottoman Modernization, Rhigas Pheraios

Doi Number :10.9737/historyS761

Tam MetinDetay