International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 1  Alan: Tarih

Yakup Yılmaz
Rudi Paul Lindner , Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar, Çeviren: Müfit Güray, İmge Kitabevi, Ankara, 2000, 235 s.
 


Anahtar Kelimeler:

Doi Number :10.9737/historyS1167

Rudi Paul Lindner, Nomads and: Ottomans in Medieval Anatolia, Resarch Institute for Inner Asian Studies, Bloomington,1983
 


Keywords:

Doi Number :10.9737/historyS1167

Tam MetinDetay