International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Abdulhalik Bakır - Ebru Emine Oğuz
The Polish-Lithuanian Union and Jadwiga the Queen
 
Five hundred years of Piast Dynasty rule in the country was over with the death of Kazimierz III (Casimir the Great), one of the most prominent leaders of Poland. Since he did not have a son to replace after him, he bequeathed his throne to the child of his nephew who at that time was married to the king of Hungary. Thus, after Kazimierz III’s death (1370) King Louis of Hungary ascended to the throne however Louis could not have any children. That’s why he was forced to sign a treaty with the Polish nobles granting them privileges in order to be able to get her daughter Jadwiga to take the throne. So after that treaty she became Queen of Poland in 1384. As soon as Jadwiga became a queen, the Polish barons began to seek a husband to her, and they saw fit for Prince Jagiełło of Lithuania. This marriage had a great importance for the future of the country. Because of the union that was formed between the two countries was a turning point for the history of Central and Eastern Europe due to changing the current political order. During that process the acreage of the Polish, Lithuanian and Ruthenian territories that combined with this manner had totally been reached to 800 thousand square kilometres. In our study, was prepared by using mainly foreign sources, through the first female leader of her country, in other words the ‘king’, was mentioned to the political and social life of Poland that became the most powerful state in the last quarter of the fourteenth century. In the final section of our paper, Queen Jadwiga’s importance is referred through some American newspapers related to her who lived in fourteenth century as she was still mentioned after 600 years of her death.

Anahtar Kelimeler: Poland, Lithuania, Jadwiga, Jagiełło, American press

DOI Number: 10.9737/hist.2020.886

Polonya-Litvanya Birliği ve Kraliçe Jadwiga
 
Polonya’nın önde gelen liderlerinden biri olan III. Kazimierz’in (Casimir the Great) ölümüyle (1370) birlikte ülkedeki beş yüz yıllık Piast Hanedanlığı hakimiyeti sona ermiş; ancak kendisinden sonra yerini bırakabileceği bir oğlu olmadığı için tahtını o dönem Macaristan kralı ile evli olan yeğeninin çocuğuna bırakmayı vasiyet etmiştir. Böylelikle III. Kazimierz’in ölümünün ardından Polonya tahtına Macaristan Kralı Louis geçmiş, fakat o da bir erkek evlat sahibi olamamıştır. Bu nedenle kızı Jadwiga’nın tahta geçmesini kabul ettirebilmek amacıyla Leh asillerine bazı imtiyazlar tanımak zorunda kalmış ve yapılan antlaşma sonrasında ise Jadwiga 1384 yılında Polonya kraliçesi ilan edilmiştir. Jadwiga kraliçe olur olmaz, ülkenin geleceği açısından Litvanya Prensi Jagiełło ile evlenmesi gündeme gelmiş ve bu sayede, mevcut siyasi düzeni değiştirmesi nedeniyle Orta ve Doğu Avrupa tarihi açısından adeta bir dönüm noktası teşkil eden Polonya-Litvanya birliği kurulmuştur. Böylelikle Polonya, Litvanya ve Rutenya topraklarının söz konusu süreçte toplam yüzölçümü 800 bin kilometrekareye ulaşmıştır. Yabancı kaynaklar kullanılarak hazırlanan bu çalışmamızda ülkesinin ilk kadın lideri, diğer bir deyişle ‘kralı’ olan Jadwiga’nın hayatı aracılığıyla ondördüncü yüzyılın son çeyreğinde Avrupa’nın en güçlü devletlerinden biri haline gelen Polonya’nın siyasi ve sosyal hayatına değinilmiştir. Makalemizin son bölümünde ise ölümünden 600 yıl sonra Amerikan basınındaki bazı gazete haberleri doğrultusunda, ondördüncü yüzyılda yaşamış olan Kraliçe Jadwiga’nın önemine yer verilmiştir.

Keywords: Polonya, Litvanya, Jadwiga, Jagiełło, Amerikan basını

DOI Number: 10.9737/hist.2020.886

Tam MetinDetay