International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Gürbüz Arslan - Gözde Somel
Ulusal ve Yabancı Basında Türkiye’nin Almanya ile Japonya’ya Savaş İlanı ( 23 Şubat 1945)
 
Türkiye, II. Dünya Savaşı’na aktif olarak katılmamıştır. Karşılıklı saldırmazlık ve güvenlik taahhütleri içeren antlaşmalar imzalayarak uzun süre savaşın dışında kalmıştır. Mihver Devletlerinin mağlubiyetinin iyice kesinleştiği ve yeni bir dünya düzeninin kurulması yönünde adımlar atıldığı bir dönemde de Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ederek bu politikasını terk etmiştir. Bu çalışmada Türkiye’nin savaş ilanının basındaki yankıları çeşitli ulusal ve yabancı basından istifade ederek değerlendirilecektir. Çalışmanın amacı Türkiye’nin savaş ilanı kararını destekleyen ve haklılığını ortaya koymaya çalışan Türk basını ile Türkiye’nin savaş ilanını olumlu bulmakla birlikte genel olarak Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda izlediği politikaya ilişkin eleştirel tutumu elden bırakmayan yabancı basın arasında oluşan açıyı ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İkinci Dünya Savaşı, Türk Basını, Türk Dış Politikası

DOI Number: 10.9737/hist.2020.901

Reflections of Turkey’s Declaration of War to Germany and Japan in the National and Foreign Press (23 February 1945)
 
Turkey did not actively take part in the World War II. She stayed out of the war for a long time by signing agreements that guaranteed bilateral non-aggression and security. Turkey abandoned this policy and declared war to Germany and Japan only when the defeat of the Axis Powers was certain and the Allied Powers started to take steps towards a new world order. In this study, the reflections of Turkey’s declaration of war in the press will be assessed through several national and foreign newspapers. The objective of the study is to reveal the difference between the Turkish press that supported the Turkey’s decision of war declaration and strove to present the rightfulness of Turkey’s position on the one hand, and the foreign press that kept the critical view towards the Turkish foreign policy during the WWII years while considering war declaration of Turkey as a positive step, on the other.

Keywords: Turkey, World War II, Turkish Press, Turkish Foreign Policy

DOI Number: 10.9737/hist.2020.901

Tam MetinDetay