International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Faruk Taşkın
Antep’te Bir Misyoner Üniversitesi: Merkezi Türkiye Koleji
 
Amerikan Board’ın Türkiye sınırları içerisinde kurduğu kolejlerden birisi Gaziantep’teki Merkezi Türkiye Koleji’dir. Ermeni ileri gelenlerinin de talebiyle 1876 yılında kurulan bu okul, hazırlık, tıp ve bilimler bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktaydı. Osmanlı hükümetinin 1914 yılında üniversite olarak da kabul ettiği bu kolejden birçok doktor, eczacı, diş hekimi, öğretmen, mühendis, hukukçu ve papaz yetişmiştir. Fransızların Antep’ten çekilmesinin ardından Antep Ermenileri’nin büyük kısmı Halep’e taşınmış ve öğrenci bulmakta zorluk çeken Merkezi Türkiye Koleji de 1924 yılında Halep’e taşınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Misyonerlik, Amerikan Board, Antep, Merkezi Türkiye Koleji

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_566

A Missionary University in Aintab: Central Turkey College
 
Central Turkey College in Aintab was one of the colleges founded in Turkey by the American Board of Commissioners for Foreign Missions at the request of prominent regional Armenian leaders. The school that was founded in 1876 had three parts: preparatory, medicine and science departments. The Ottoman government recognized the college as a university in 1914. The school trained many doctors, pharmacists, dentists, teachers, engineers, legists and priests. After the French troops left Aintab in 1921, a large number of Armenians followed them to Aleppo. This move decreased and number of students in the college and it soon moved to Aleppo in 1924.

Keywords: Missionaries, American Board, Aintab, Central Turkey College

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_566

Tam MetinDetay