International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Tufan Turan - Esin Tüylü Turan
Balkan Paktı Fikrinin Ortaya Çıkışı ve İlk Balkan Konferansı
 
Bir Balkan Paktı kurulmasının en önemli adımlardan biri, 5 Ekim 1930 tarihinde, Atina’daki Grande Salle Akademisi’nde gerçekleşen Birinci Balkan Konferansı’dır. Bu konferans, Eski Yunan Başbakanı Alexandros Papanastassiou’nun Atina’da düzenlenen 27. Uluslararası Barış Konferansı’na yaptığı teklifin, Uluslararası Barış Bürosu tarafından onaylanmasının bir sonucudur. Birinci Balkan Konferansı, Balkan devletlerine, birlikte çalışabileceklerini ve bir Balkan Paktı imzalayarak kendi güvenliklerini sağlayabileceklerini gösterdi. Birinci Balkan Konferansı’nda, iki önemli unsur konferansı başarı ile sonuçlandırmada belirleyici olmuştur: birinci olarak uluslararası basın konferansın başarı ile sonuçlanması için cesaretlendirici ve olumlu bir rol oynamıştır; ikinci olarak da Balkan Devletleri’nin dış etkilere karşı mesafeli yaklaşımlarına rağmen herhangi bir dış etken olmadan da Balkan devletlerini birleştirmenin oldukça zor olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Balkan Konferansı, Balkan Birliği, Balkan Paktı, Lokarno

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_583

The Rise of the Concept of a Balkan Pact and the First Balkan Conference
 
One of the most important steps towards the foundation of the Balkan Pact was the First Balkan Conference, which took place on 5th October 1930 in the Academy of Grande Salle in Athens. This conference was a direct result of a proposal by former Greek Prime Minister, Alexandros Papanastassiou at the 27th International Peace Congress in Athens and proceeded with the approval of the International Peace Bureau. The First Balkan Conference showed the Balkan countries that they could work together and provide their own security by establishing a Balkan Pact. Two points, however, must be made in this regard. First, the international press played a key role in encouraging the conference and pushing forward its agenda. Second, despite being notorious for their wariness of foreign intervention, it appeared that it was extremely difficult to unite the Balkan states without any outside influences.

Keywords: Balkans, Balkan Conference, Balkan Union, Balkan Pact, Locarno

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_583

Tam MetinDetay