International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 3  Alan: Tarih

Mehmet Evsile
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Kürt Politikası
 
Bu makale, günümüzde yeniden tartışmaya açılan Kürt sorunu hakkında tarihî uygulamayı ortaya koyarak günlük tartışmalara ışık tutmaktadır. Kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra ve özellikle Londra ve Lozan Konferansları sırasında bu konu ile ilgili tartışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları’ndan taranan bilgiler kullanılarak ilk Meclis’in ülke bütünlüğünü İslam dini vasıtasıyla sağlayacak politikalar uyguladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kürt Sorunu, Türkiye, TBMM

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS737

The Kurdish Policy of the First Turkish Parliament
 
Relying on the minutes of secret sessions in the Turkish Parliament on the Kurdish Issue, this study sheds lights on the contemporary debates of the issue. The Kurdish Issue was discussed in the Congresses during the Turkish Independence War (1919-22), in the Turkish Parliament just after its inauguration in 1920 and in the London and Lousanne Conferences (1922-23). The research reveals that the first Turkish Parliament implemented policies to unite the state through Islam.

Keywords: Kurdish Conflict,Turkey, Turkish Parliament

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS737

Tam MetinDetay