International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

Suat Kaymak
Cüneyt Kanat, Ortaçağ Türk Devletlerinde Suç ve Ceza, Küre Yayınları, İstanbul 2010, 280 S.
 


Anahtar Kelimeler:

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_725

Crime and Criminal in the Medieval Turkish States
 


Keywords:

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_725

Tam MetinDetay